Recykling

W związku z ogólnoświatowym działaniem proekologicznym nasza firma postanowiła wyjść  naprzeciw powstającym oczekiwaniom.

Recykling jest jedną z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja wykorzystania tych samych materiałów w kolejnych dobrach materialnych i użytkowych, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetwarzanie, przez co chronione są nie tylko te surowcenaturalne, które służą do ich wytwarzania. ale również te, które służą do ich późniejszego przetworzenia.

Naprawa Palet 

Oprócz produkcji palet nasza firma specjalizuje się również w ich naprawie. Posiadając certyfikat EPAL na naprawę palet gwarantujemy wysoką jakość. Do naprawy wykorzystujemy jedynie produkty wysokiej jakośc, które gwarantują dużą wytrzymałość i żywotność palety. 

Obsługujemy cały proces, łącznie z odbiorem od klienta uszkodzonych i dostawą naprawionych palet.

Ochrona środowiska

Z myślą o ochronie srodowiska pragniemy zaoferować usługi usuwania odpadów drewnianych. Zapewniamy świadectwa przekazania i recyklingu odpadów